Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorie (CIP) cetatenilor romani domiciliati in strainatate care locuiesc temporar in Romania:

– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (la rubrica domiciliu se va inscrie adresa din statul in care domicilaza, in concordanta cu mentiunea din pasaport)
– Cerere pentru stabilirea resedintei (la rubrica resedinta se va inscrie adresa la care locuieste temporar in Romania)
– 4 poze tip buletin de identitate (25 x 35 mm cu banda alba de 7 mm in partea de jos a fotografiei)
– Timbru fiscal de 4 lei
– Taxa de trezorerie reprezentind contravaloarea C.I.P.
– Copie dupa fila informatizata a pasaportului C.R.D.S. in care este inscrisa mentiunea privind domiciliul in strainatate si cea pe care este aplicata viza de intrare din tara
– Certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila (original si copie)
– Actul cu care face dovada resedintei in Romania (original si copie)

P.S 1. Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate o veti primi si completa la biroul de evidenta a populatiei.

2. Pentru toate actele aveti nevoie de copii xerox!

3. Buletinul va fi gata intre 7 si 10 zile lucratoare.