Declaratiile de mediu – de ce contabilul tau nu s-ar putea descurca?

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) este instituția publică care răspunde de gestionarea Fondului pentru Mediu, finanțându-se din venituri proprii. Una dintre cele mai cunoscute taxe AFM este taxa pentru punerea pe piață a produselor ambalate  de către producători sau importatori, indiferent de activitatea desfășurată. 

Contribuția de 2 lei/kg pentru 60% din cantitatea de ambalaje puse pe piață urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  

Uneori foarte multe dintre firmele cu obligație către AFM aleg să repartizeze această sarcina  de întocmire a declarației de mediu la AFM către firma de contabilitate. 

Din păcate, realitatea este faptul că legislația este extrem de complexă și în acest domeniu, chiar dacă depunerea declarației face parte din domeniul fiscal. Firmele de contabilitate se văd depășite de multitudine de acte legislative și de controale. Pe când firma specializată de consultanță de protecția mediului știe exact cum se procedează în toate situațiile

Am ales să vă lăsăm aici câteva rânduri care să vă ajute să gestionați corect și complet această obligativitate, care nu este o simplă declarație fiscală, ci are implicații multiple analizând legislația de mediu.  

Ce trebuie să știi:

  • Calculul cantității de ambalaje puse pe piața din import sau din achizite proprie de ambalaje de pe piață internă
  • Doar începutul procesului de întocmire a declarației la AFM  de regulă se procedează la calcularea  diferenței dintre net și brut extrasă pe baza facturilor.
  • Dar acest calcul ascunde adesea distincția clară dintre tipul ambalajului. Să nu uităm că ambalajele se raportează funcție de rolul jucat: primar secundar terțiar.

Variante multiple de a respectă legea:

·      plata celor 2 lei/kg către AFM  este considerată o penalitate a faptului că nu s-a procedat la reciclarea și realizarea targetului anual. Transferul către un organism de transfer este o varianta mult mai ieftină, aproximativ de 4 ori față de penalitatea de mai sus. Numai că alegerea unui astfel de organism presupune multă analiză pe piață, deoarece:

§  prețurile practicate sunt diferite, în funcție de tipul de ambalaj,

§  unele organisme acționează chiar și fără licență valabilă emisă de către Ministerul Mediului

·     se poate apela când este posibil și către reciclarea individuală care este cea mai ieftină metodă însă și mai laborioasă. Dar dacă intenția este de optimizare a costurilor, merită aplicată. Pentru implementarea acestei metode este necesară implementarea în detaliu a legislației. E bine că fiecare situație să fie analizată în detaliu. Se pot face reduceri considerabile de costuri.

·     altă metodă este inchirerea ambalajelor de la firmele specializate. Mai sunt situații în care se pot face exporturi de ambalaje sau de mărfuri ambalate, iar implementarea acesetui tip de procedura necesită multă atenție.

·      exportul de ambalaje o metodă alternative la realizarea targhetului annual de 60 %

·      introducerea / Raportarea în SIM a tuturor situațiilor anuale de mediu

·      reprezentarea la controalele de mediu

În funcție de domeniul de activitate, obligațiile către AFM sunt diferite. Dacă nu sunt achitate la timp, amenzile sunt deloc neglijabile. Nu re rost..nu au amenzi..AFM decât în cazuri extreme..ei merg pe penalități majorări și datorii fisclale.evident

Este bine să fii susținut la un control fiscal de către consultantul cu care ești în colaborare deoarece există particularități pentru fiecare ambalaj în parte.  

  • Metodologia de calcul privind penalitățile aplicate de AFM pentru plata cu întârziere a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru Mediu sau pentru nedeclararea la timp sunt următoarele: majorări de 0,02% / zi din suma totală datorată; numărul de zile se calculează începând cu dată de 25 ianuarie (termenul limită de plată pentru anul anterior) și până la dată la care se face plata; penalități de 0,01% / zi din suma totală datorată;
  • Declarațiile se pot depune doar online în contul creat în aplicăția AFM și se semnează electronic, doar prin excepții până la data validării procedeului de către AFM se acceptă declarațiile în sistem d ehartie.

Ambalajele puse pe piață se raportează anual și către Agenția pentru Protecția Mediului până pe 25 februarie pentru anul precedent în situația reciclării individuale prin Ordinul 794/ 2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje și în SIM (Sistemul integrat de mediu.) 

Vă reamintim că până în anul 2021, ţara noastră trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe privind raportarea implementării mai multor norme ale Uniunii Europene în domeniul ambalajelor.

Din acest motiv, vă recomandăm să aveți un partener de încredere pentru a vă asigura reflectarea corectă în contabilitate a operațiunilor aferente, în eventualitatea unui control.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *